Historiaa

Turun keittiömestareiden toiminta sai alkunsa vuonna 1971. 15. pv:nä syyskuuta lihaliike Lundenin saunaillallisilla, myyntimiesten saunalla Ruissalossa.

Keittiömestari Kaarlo Hukkasen ottaessa esille ajatuksen perustaa Turkuun omayhdistys. Esitys sai hyvän kannatuksen kaikilta läsnäolleilta keittiömestareilta mihin yhtyi myös illan isäntä talousneuvos Lunden,josta tulikin ensimmäinen tukijamme. Perustava kokous pidettiin lokakuun 5 pv:nä 1971 kahvila-ravintola Marinellassa Kellonsoittajankadulla. Sinne oli kokoontunut 14 mestaria päättämään tulevasta. Asiaa aikansa pohdittuaan mestarit päättivät perustaa kuppikunnan joka sai nimekseen Keittiömestari Kilta.

Tämä oli alku myöhemmin varsinaisen yhdistyksen perustamiselle.Toimintamme Kiltana kesti noin 2,5 vuotta ja sinä aikana kokoonnuimme kerran kuukaudessa, pohtien senaikaisia puutteita alallamme ja korjaten niitä kykyjemme mukaan.

Toimintamme laajentuessa, kypsyi vähin erin ajatus anoa Kiltamme yhdistysrekisteriin kun jäseniäkin oli jo 40.

Turun Keittiömestarit ry

Tämän jälkeen toimintamme alkoi hyvin aktiivisena ja jäsenmäärämme lisääntyi ja luottamus yhdistystämme kohtaan kasvoi. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi ja vetäjäksi valittiin keittiömestari Kaarlo Hukkanen(†2001).Lisäksi puheenjohtajina ovat toimineet keittiömestarit; Kullervo Pohjaniemi, Pauli Sirkiä, Jussi Kinnunen, Jorma Haranen, TarmoVainio, Tapio Kulmala, Heikki Härmä, Harri Lindstedt ja Kai Järnström Turun Keittiömestarit ry on ollut mukana lukuisissa tapahtumissa mm.Taiteiden Yö-tapahtumassa, Ruoka-Farmamessuilla, Maakunnanmaut Varsinais-suomessa, erilaiset kauppahallitapahtumat mm. blinien paistoaja myyntiä sekä Varsinais-Suomi A la carte kirja joka olikin yhdistyksen idea.